Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl

Porady eksperta

 
19.02.2018 - 
Witam,
Marku z opisanych przez Ciebie przykładów wynika, że Twoja mama doświadcza przemocy psychicznej ze strony ojca. Wielokrotnie osoby z naszego najbliższego otoczenia krzywdzą bliskie nam osoby, dlatego w takim przypadku należy zgłosić się do pracownika socjalnego lub zadzwonić na Policje. Nie możesz pozwolić, aby Twoja mama była tak traktowana, a nie poinformowanie odpowiednich służb będzie skutkowało tym, że jej stan psychiczny będzie się pogarszał.
Proponuję Ci się zgłosić do odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej lub Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Ewentualnie w czasie awantury możecie wezwać Policję. Osoby, które są świadkami przemocy lub doświadczają przemocy mają możliwość zgłosić się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle (Jasło, ul. Rynek 18).
Pozdrawiam serdecznie
14.07.2017 - 

Witam, sytuację, którą opisujesz nie jest na pewno łatwa dla Ciebie. Dobrze, że szukasz pomocy, gdyż prawo stoi po Twoje stronie. Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Nie obawiaj się, że zostaniesz umieszczony w domu dziecka. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub przemocy w pierwszej kolejności dziecko umieszczane jest u niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej (np. dziadków), albo pozostaje przy rodzicu, który nie stosuje przemocy.

Możesz samodzielnie lub z osobą bliską (np. dziadkami) przyjść, zadzwonić i poinformować o tej sytuacji:

·         Policję, dzwoniąc pod numer 997 lub 112,

·         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, dzwoniąc pod numer 134437015,

·         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, dzwoniąc pod numer 134483440,

·         Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaśle, dzwoniąc pod numer 13 44 858 38,

·      pedagoga szkolnego, albo może napisać list do wyżej wymienionych instytucji, w którym podaj swój adres zamieszkania lub numer telefonu.

Jak będzie przebiegała rozmowa? Przede wszystkim uzyskasz pomoc i poradę. Twoja rodzina zostanie objęta wsparciem specjalistów, którzy będą dążyli do zaprzestania stosowania przemocy. Pamiętaj sprawca przemocy wobec osób bliskich, gdy czuje się bezkarny, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice. W czasie awantury, stosowania przemocy ze strony taty możesz wezwać patrol Policji dzwoniąc pod numer 997/ 112 i funkcjonariuszom przybyłym na miejsce opowiedzieć o sytuacji, jaka ma miejsce w Twoim domu. Policjanci podczas interwencji mogą sporządzić Niebieska Kartę. Jeżeli zadzwonisz to nie poniesiesz z tego tytułu żadnych konsekwencji.

Nie wahaj się !.


26.04.2017 - 
Dzień dobry.

informuję, że jeśli  procedura „Niebieskie Karty” została już wszczęta to została powołana grupa robocza, która ma za zadanie przeanalizować sytuację Pani rodziny, zorganizować spotkanie z Panią oraz z mężem. Na zorganizowanych spotkaniach  będą Państwo mieli możliwość przedstawienia swojej sytuacji oraz przebiegu zdarzeń w dniu interwencji.  Grupa robocza może zakończyć prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie lub po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy lub w sytuacji rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

12.04.2017 - 

Witam, proponuję Pani skontaktować się z pracownikiem socjalnym pracującym w ośrodku pomocy społecznej ( na terenie gminy lub miasta, w zależności gdzie Pani mieszka), który bliżej poznałby Pani sytuację rodzinną. Pracownik socjalny nie tylko mógłby założyć Niebieską Kartę, ale również pomógłby skontaktować się Pani z prawnikiem, psychologiem czy też innym specjalistą. Wspólnie moglibyście poszukać korzystnych rozwiązań Pani sytuacji. Ponadto istniej możliwość zgłoszenia się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej mieszczącego się w Jaśle w budynku Starostwa Powiatowego ul. Rynek , gdzie zarówno mama jak i Pani otrzymacie wsparcie specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomoc prawną. Ponadto jako rodzina ma Pani prawo do złożenia wniosku do Sądu Rejonowego o przymusowe leczenie psychiatryczne jeśli mąż swoim zachowaniem naraża Panią lub siebie na zagrożenie życia lub zdrowia. Ponadto należy w czasie awantur, stosowanie przemocy ze strony męża wezwać patrol Policji dzwoniąc pod numer 997 i funkcjonariuszom przybyłym na miejsce opowiedzieć o sytuacji, jaka ma miejsce w Pani domu. Policjanci również podczas interwencji mogą sporządzić Niebieską Kartę.

Pozdrawiam serdecznie


10.04.2017 - 

Witam, sytuacja, którą Pani opisuje nie jest łatwa zarówno dla Pani, jak i dla mamy i siostry. Z informacji, które Pani podała wynika, że powinna Pani o całej sytuacji powiadomić Prokuraturę – ojciec grozi Pani mamie śmiercią, a to jest zagrożenie zdrowia i żyć mamy i siostry. Wspomina Pani też, że ojciec może chorować psychicznie. Prokurator może w czasie prowadzenia czynności skierować ojca do biegłych, którzy ustalą jego stan zdrowia. Ponadto może Pani wraz z mamą zgłosić się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej mieszczącego się w Jaśle w budynku Starostwa Powiatowego ul. Rynek , gdzie zarówno mama jak i Pani otrzymacie wsparcie specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomoc prawną (ważną w kwestii majątku rodziców). Jeśli natomiast Pani siostra jest osobą małoletnią należy o sytuacji rodzinnej powiadomić Sąd Rejonowy – Wydział III Rodzinny i Nieletnich.

Pozdrawiam serdecznie

30.03.2017 - 
Witam, bardzo dobrze, że zwróciła się Pani do Nas z prośbą o pomoc. Jeśli mieszka Pani na terenie miasta Jasła to proszę zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle mieszczącego się przy ulicy Kochanowskiego 3 tam pracownik socjalny przeprowadzi z Panią rozmowę i doradzi co mogłaby Pani zrobić w swojej sytuacji. Istnieje możliwość, że zostanie Pani skierowana wraz z synem do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i tam zostanie Pani objęta pomocą specjalistyczną, ponadto ośrodek pomocy społecznej może objąć Panią pomocą finansową. Jeśli mieszka Pani poza Jasłem może zgłosić się Pani do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaśle mieszczącego się przy ulicy Rynek 18 (budynek Starostwa Powiatowego, tel. 13 448 58 38).
Pozdrawiam serdecznie
21.03.2017 - 
Witam Proelo, napisałeś, że posiadasz informację, że Twoja przyjaciółka została pobita przez ojca, ale nie chce tego zgłaszać. Istotnym jest tutaj wiek Twojej przyjaciółki, czy jest ona osobą pełnoletnią czy nieletnią. Jeśli Twoja przyjaciółka jest osobą pełnoletnią może bez zgody rodziców zgłosić się o pomoc np. do Ośrodka Interwencji Kryzysowej lub do specjalisty udzielającego porad w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle przy ulicy Floriańskiej 8A.
21.03.2017 - 

Witam, trudno konkretnie odpowiedzieć na Pani pytanie, ponieważ nie podaje Pani co takiego złego dzieje się w Pani życiu i jakie przykrości spotykają Panią ze strony byłego męża.  W Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin przy ulicy Floriańskiej 8A prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne. Dyżurujący specjaliści bliżej zbadają Pani sytuację celem udzielenia Pani specjalistycznej i kompleksowej pomocy. Poradnictwo jest bezpłatne.

10.02.2016 - 
Bardzo dobrze, że zwróciła się do Nas Pani z prośbą o pomoc. Bardzo często tak się zdarza, że najtrudniej pomaga się osobom bliskim. Zaangażowanie emocjonalne w sprawy osób ważnych w Naszym życiu utrudnia Nam udzielenie jej pomocy. Z tego co Pani napisała do Nas wynika, że dziecku dzieje się krzywda, matka nie rodzi sobie z jego wychowaniem jak również sama ze sobą. Krzywdzenie dzieci jest częścią przemocy w rodzinie obejmującej zarówno dzieci jak i dorosłych ludzi.
20.05.2015 - 
Z informacji, które Pani podała wynika, że powinna Pani niezwłocznie o całej sytuacji powiadomić Prokuraturę. Niewątpliwie potrzebuje Pani wsparcia i troski w tych trudnych a zarazem ważnych dla Pani chwilach. 
25.02.2015 - 
Pytanie dotyczyło zasiłku na żywność.
02.02.2015 - 
Z informacji uzyskanych od Pani wynika, że syn jest osobą, która powinna być pod stałą opieką lekarza psychiatry. Często tak się dzieje, że osoby, które wymagają leczenia psychiatrycznego nie decydują się dobrowolnie na nie, gdyż jak twierdzą są zdrowe i to ich najbliższe otoczenie powinno się leczyć.
19.09.2014 - 
Sytuacja w jakiej się Pani znalazła niewątpliwie jest dla Pani trudna, wymaga wsparcia ze strony bliskich Pani osób jak również osób trzecich, które z dystansu pozwolą spojrzeć na waszą sytuację rodzinną.
30.07.2014 - 
Nikt nie ma prawa krzywdzić drugiej osoby, stosować wobec niej siłę, przewagę, jaką w danej chwili posiada. Sytuacja w jakiej Pani się znajduje niewątpliwie wymaga zmiany.
Najbardziej korzystne w Pani sytuacji byłoby skontaktować się z pracownikiem socjalnym, który bliżej poznałby Pani sytuację rodzinną, materialną oraz mieszkaniową. Pracownik socjalny nie tylko mógłby założyć Niebieską Kartę, ale również pomógłby skontaktować się Pani z prawnikiem, psychologiem czy też innym specjalistą. Wspólnie moglibyście poszukać korzystnych rozwiązań Pani sytuacji.
09.05.2014 - 
Jeśli mieszka Pani na terenie miasta Jasła to proszę zgłosić się do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul.Floriańska 8 a w Jaśle. MKRPA jest czynna w poniedziałki, wtorki i środy w godz.16:00 do 18:00, w piątki od 8:00-10:00. Może Pani również umówić się na konsultacje z psychologiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 13 443 70 15 lub w Zespole do realizacji zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej pod numerem telefonu 13 448 58 38. 
09.05.2014 - 
Może Pani umówić się na rozmowę z psychologiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 13 443 70 15 lub w Zespole do realizacji zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej pod numerem telefonu 13 448 58 38.
29.04.2014 - 
Środowisko rodzinne przez większość osób spostrzegane jest jako środowisko miłości, opieki, wsparcia, bezpieczeństwa i ciepła. Jednakże nie zawsze spełnia takie funkcje, dla wielu osób jest miejscem terroru, cierpienia, zagrożenia, poniżania, rozpaczy i lęku.
24.04.2014 - 
Odpowiedź na pytanie z dnia 18.04.2014 r. dotyczące opłat za czynsz media wodę prąd i gaz. Czy na podstawie dowodów wpłat ponoszonych przez głównego najemcę może on wnieść pozew do sądu i żądać zwrotu od pełnoletniego zameldowanego syna polowy tych zapłat.
04.06.2013 - 
W dniu 3 czerwca 2013 r. wpłynęła prośba o pomoc w związku ze stosowaniem przemocy mężczyzny nad swoją partnerką i jej rodziną (siostrami, ojcem).  
04.06.2013 - 
Dnia 29 maja 2013 r. przesłane zostały pytania, z których jedno dotyczyło skuteczności zgłoszenia przez osobę niepełnoletnią (przez dziecko) występowania przemocy w rodzinie, drugie – zdefiniowania czym jest przemoc w rodzinie, w szczególności czy „przykre” słowa są przemocą, oraz trzecie – dotyczące tego, co może stać się z dzieckiem, które nie mając matki pozostaje pod opieką ojca stosującego wobec niego przemoc?
29.11.2012 - 
W dniu 24.10.2012 r. zgłoszone zostało pytanie dotyczące stosowania przemocy domowej przez męża wobec żony po rozwiązaniu małżeństwa, wraz z prośbą o opis oferty pomocy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
18.09.2012 - 
W dniu 13 września 2012r. zostało przesłane zapytanie dotyczące eksmisji z nakładów.
18.07.2012 - 
W dniu 10.07.2012 r. zgłoszone zostało pytanie dotyczące sytuacji mieszkaniowej rodziny dotkniętej problemem przemocy domowej. W szczególności pytanie dotyczyło groźby eksmisji z dotąd zajmowanego lokalu mieszkalnego, przy czym rodzina objęta ewentualną eksmisją w sposób znaczący przyczyniła się do ulepszenia rzeczonego lokalu. 
14.03.2012 - 
W dniu 07.03.2012 r. zadane zostało pytanie dotyczące oceny działań sądu w przedmiocie zawieszenia władzy rodzicielskiej ojcu stosującemu przemoc w rodzinie wraz z molestowaniem seksualnym jednej z córek. Nadto zadająca pytanie osoba wyraziła chęć podjęcia dalszych działań w celu ochrony córek prosząc o nakreślenie możliwego sposobu postępowania. 
14.03.2012 - 
W dniu 07.03.2012 r. zadane zostało pytanie dotyczące sposobu postępowania w sprawie o rozwód w przypadku, gdy jeden z małżonków opuścił wspólnie dotąd zajmowany lokal mieszkalny i zabrał ze sobą dzieci wcześniej wnosząc pozew o rozwiązanie małżeństwa. 
14.03.2012 - 
W dniu 26 lutego 2012 r. zadane zostało pytanie dotyczące organizowania przez Gminę Jasło poradnictwa specjalistycznego w zakresie przede wszystkim poradnictwa prawnego.
23.02.2012 - 
"Chciałam bardzo serdecznie podziękowac za okazana mi pomoc oraz wsparcie psychologiczne pani Agacie Kwarciany. Dzięki pani psycholog odzyskalam wiare we wlasne sily, zycie dla mnie stalo sie bardziej radosniejsze a problemy dnia codziennego prostsze do rozwiazania. Dziekuje rowniez pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle Dorocie Lignar za wyciagnieta do mnie pomocna dłon i cieple slowo oraz za to, ze pomogla mi znalezc wyjscie z trudnej dla mnie sytuacji życiowej. Uważam, że działalnosc psychologiczna w Waszym Ośrodku zwiazana z przemoca w rodzinie ma wielki sens i jest bardzo potrzebna osobom, ktore tej przemocy doswiadczaja. Jeszcze raz serdecznie dziekuje za wszystko - wdzięczna za pomoc."
02.02.2012 - 
W dniu 25 stycznia 2012 r. przedstawione zostało pytanie dotyczące sposobu zbierania dowodów w sytuacji zaniedbywania dziecka przez ojca. Z przedstawionego opisu sytuacji wynika, iż ojciec zaniedbujący dziecko jest z matką dziecka rozwiedziony, a w wyroku sądu ustalony został sposób widywania się ojca z dzieckiem.