Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
10.02.2016

Odpowiedź na pytanie z dnia 05.02.2016 r.


Bardzo dobrze, że zwróciła się do Nas Pani z prośbą o pomoc. Bardzo często tak się zdarza, że najtrudniej pomaga się osobom bliskim. Zaangażowanie emocjonalne w sprawy osób ważnych w Naszym życiu utrudnia Nam udzielenie jej pomocy. Z tego co Pani napisała do Nas wynika, że dziecku dzieje się krzywda, matka nie rodzi sobie z jego wychowaniem jak również sama ze sobą. Krzywdzenie dzieci jest częścią przemocy w rodzinie obejmującej zarówno dzieci jak i dorosłych ludzi.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej można skorzystać ze wsparcia w formie asystenta rodziny, osoby, która w swoim zakresie czynności ma za zadanie wspierać rodziny, które mają trudności w wypełnieniu prawidłowo funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Celem uzyskania wsparcia w formie asystenta rodziny należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym, który dokona właściwej diagnozy sytuacji rodziny. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej można również skorzystać ze specjalistycznego wsparcia w formie: poradnictwa psychologicznego, prawnego, poradnictwa dla rodzin w kryzysie oraz terapii rodzin.