Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
21.05.2015

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW SOCJLANYCH Z ZAKRESU „PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY – ABC”


W dniu 18 maja 2015 r. odbyło się szkolenie dla pracowników socjalnych. Celem szkolenia było zapoznanie jego uczestników ze specyfiką zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i mechanizmów jego powstawania oraz cyklów przemocy. Uczestnicy zajęć poprzez rozpoznanie własnych przekonań i barier związanych ze zrozumieniem specyfiki zjawiska przemocy w rodzinie skonfrontowali ją ze stereotypowymi mitami na temat przedmiotowego zagadnienia. Uczestnicy szkolenia zdobyli także wiedzę na temat procedury „Niebieskie Karty” oraz w jaki sposób należy wypełniać stosowne dokumenty z tym związane, jak również czym skutkuje wszczęcie tej procedury. Ponadto dzięki ćwiczeniom praktycznym uczestnicy szkolenia zdobyli praktyczne umiejętności w zakresie pracy i pierwszego kontaktu z osobą doznającą przemocy w rodzinie.