Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
29.12.2014

Szkolenie „Zasady interwencji oraz pierwszego kontaktu w przypadku przemocy w rodzinie zgodnie z procedurą Niebieskie Karty”


W dniu 3 grudnia 2014r. odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy Referatu Patrolowo – Interwencyjnego KPP w Jaśle. Celem szkolenia było zapoznanie jego Uczestników ze specyfiką zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i mechanizmów jego powstawania oraz cyklów przemocy. Uczestnicy zajęć nabyli wiedzę z zakresu budowania kontaktu z ofiarą przemocy, a także poprzez rozpoznanie własnych przekonań i barier związanych ze zrozumieniem specyfiki zjawiska skonfrontowali ja ze stereotypowymi mitami na temat przedmiotowego zagadnienia.

Ponadto w trakcie prowadzonych zajęć funkcjonariusze nabyli praktyczne umiejętności na temat zasad interwencji i pierwszego kontaktu z osobą doznająca przemocy w rodzinie.
Dzięki ćwiczeniom praktycznym związanym ze sporządzaniem przewidzianej przepisami prawa dokumentacji uczestnicy szkolenia zdobyli praktyczne umiejętności w danym zakresie.