Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
27.11.2014

Działania w ramach projektu „Mocni bez przemocy”


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle prowadzi działania w projekcie „Mocni bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2014r.

Informujemy, iż wsparciem w formie zajęć grup socjoterapeutycznych oraz spotkań na ściance wspinaczkowej od października objętych jest 24 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaśle oraz Gimnazjum Nr 1 w Jaśle.

Od listopada rozpoczęły się warsztaty zdrowego stylu życia. W dniach 29-30 listopada odbędzie się dwudniowy wyjazd do Iwonicza Zdroju dla uczestników projektu oraz ich rodziców/opiekunów.