Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
30.07.2014

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.07.2014r.


 Nikt nie ma prawa krzywdzić drugiej osoby, stosować wobec niej siłę, przewagę, jaką w danej chwili posiada. Sytuacja w jakiej Pani się znajduje niewątpliwie wymaga zmiany.
Najbardziej korzystne w Pani sytuacji byłoby skontaktować się z pracownikiem socjalnym, który bliżej poznałby Pani sytuację rodzinną, materialną oraz mieszkaniową. Pracownik socjalny nie tylko mógłby założyć Niebieską Kartę, ale również pomógłby skontaktować się Pani z prawnikiem, psychologiem czy też innym specjalistą. Wspólnie moglibyście poszukać korzystnych rozwiązań Pani sytuacji.