Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
04.06.2014

PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE


W dniu 9 maja 2014r. w Centrum Profilaktyki Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle odbyło się szkolenie z zakresu „praca z osobami uzależnionymi/zaburzonymi psychicznie”. W Szkoleniu uczestniczyli członkowie grup roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego. Podczas szkolenia zostały omówione takie zagadnienia jak:

 rodzaje uzależnień oraz chorób psychicznych,
 społeczne funkcjonowanie osób uzależnionych/chorych psychicznie,
 rola rodziny w życiu osoby uzależnionej/chorej psychicznie,
 praca socjalna z osobami uzależnionymi/chorymi psychicznie.

Szkolenie przeprowadził Pan Paweł Stachowicz, psycholog, certyfikowany terapeuta uzależnień.

Szkolenie z zakresu uzależnień

W dniu 15 maja 2014r. w budynku Komendy Powiatowej Policji w Jaśle odbyło się szkolenie z zakresu uzależnień. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze Referatu Patrolowo – Interwencyjnego KPP w Jaśle. Celem szkolenia było przedstawienie istoty choroby alkoholowej, objawów oraz mechanizmów uzależnienia a także dostępnych w mieście Jaśle form leczenia odwykowego. Podczas szkolenia zaprezentowano dane statystyczne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie oraz wpływu uzależnienia na zachowania agresywne, przemocowe. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Panią Marzenę Lechwar, certyfikowany terapeuta uzależnień.