Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
24.04.2014

Opłaty


Odpowiedź na pytanie z dnia 18.04.2014 r. dotyczące opłat za czynsz media wodę prąd i gaz. Czy na podstawie dowodów wpłat ponoszonych przez głównego najemcę może on wnieść pozew do sądu i żądać zwrotu od pełnoletniego zameldowanego syna polowy tych zapłat.

Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonujący na terenie Gminy Miasta Jasła został powołany w celu koordynowania systemu przeciwdziałania przemocy domowej. Pytania do eksperta kierowane poprzez formularz zamieszczony na stronie www.stopprzemocyjaslo.pl powinny dotyczyć spraw związanych z przemocą domową.
W każdy poniedziałek w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle przy ul. Floriańskiej 8a w godzinach od 15:30 do 17:30 odbywa się poradnictwo prawne dla klientów MOPS w Jaśle, podczas którego można uzyskać poradę prawną w danej kwestii.