Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
22.11.2013

Program profilaktyczny


W okresie od września do grudnia 2013r. w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Wsparcia Dziennego „Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole ARKA MŁODYCH” prowadzonej przez Parafialny Odział Akcji Katolickiej Parafii Św. Stanisława BM w ramach „Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie” realizowany jest program profilaktyczny w formie zajęć tanecznych z elementami muzykoterapii dla dzieci i młodzieży korzystających ze wsparcia jasielskich placówek wsparcia dziennego,
  •  - zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin edukacyjnych,
  •  - podczas zajęć prowadzone są m.in ćwiczenia muzyczno – ruchowe, oraz improwizacje ruchowe do wybranej muzyki, a ich uczestnicy maja możliwość nauki różnych technik tanecznych,
  •  - celem programu jest wzmocnienie spontanicznej i twórczej ekspresji poprzez taniec i ruch oraz promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży dotknietych lub zagrożonych przmocą w rodzinie.