Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
17.07.2013

Rekrutacja do projektu


Trwa rekrutacja do projektu realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2013r. Projekt skierowany jest do dzieci z klas 1-3 oraz młodzieży gimnazjalnej z klas 1-3.

W ramach projektu realizowane będą działania skierowane do młodzieży gimnazjalnej:
1. warsztaty umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
2. indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym,

oraz dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej:
1. zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania dzieci zgodnie z Teorią Wielorakich Inteligencji (ćwiczenia plastyczne, ćwiczenie muzyczno – ruchowe, ćwiczenia werbalne, ćwiczenia w grupach)

Wszelkie informacje na temat rekrutacji udzielane są pod numerem telefonu
013 44 370 15.