Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
14.03.2012

Odpowiedź na pytanie z dnia 26.02.2012 r.


W dniu 26 lutego 2012 r. zadane zostało pytanie dotyczące organizowania przez Gminę Jasło poradnictwa specjalistycznego w zakresie przede wszystkim poradnictwa prawnego.

Zarówno członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, jak też i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, który zapewnia obsługę techniczno – organizacyjną Zespołu nie dysponują żadnymi informacjami na temat realizowania przez Gminę Jasło poradnictwa specjalistycznego. Podkreślić należy, iż organizacja takiego poradnictwa leży w całości w kompetencji Gminy Jasło, a władze samorządowe Miasta Jasła nie mają żadnych uprawnień kontrolnych względem Gminy Jasło. Wszystkie mieszkańcy zainteresowani w tej kwestii powinni udać się bezpośrednio do Urzędu Gminy Jasło i tam zasięgnąć informacji o interesujących ich sprawach.

Konsultant prawny, Tomasz Hals