Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
01.03.2012

Zespół Interdyscyplinarny na konferencji „Prawa ofiar przestępstw”


W dniu 28.02.2012 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się konferencja naukowa pod nazwą „Prawa ofiar przestępstw”. Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dr hab. Stanisław Uliasz. Na konferencji obecni byli również członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego na terenie miasta Jasła.
Konferencja była podsumowaniem kampanii „Tydzień pomocy ofiarom przestępstw” prowadzonej w naszym województwie w dniach od 20 do 25 lutego, której koordynatorem było Stowarzyszenie „Nowy Horyzont”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, jednostek administracji rządowej oraz samorządowej, a także organizacji pozarządowych.
Podczas konferencji zaprezentowane zostały zgromadzonym uczestnikom metody i efekty działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który na terenie miasta Jasła realizuje m.in. kampanię społeczną pod nazwą „Stop przemocy”. Prezentowana była opracowana przez Zespół witryna internetowa www.stopprzemocyjaslo.pl, która pozwala za pośrednictwem witryny kierować pytania do działających przy Zespole specjalistów, związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.
Uczestnicy konferencji nagrodzili również brawami zaprezentowany im film krótkometrażowy na temat przemocy w rodzinie, jaki zrealizowany został na zlecenie Zespołu. Film ten umieszczony jest również na witrynie internetowej Zespołu.