Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
17.02.2012

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw


W ramach kampanii „Tydzień pomocy ofiarom przestępstw”, której koordynatorem na Podkarpaciu jest Stowarzyszenie Nowy Horyzont, na terenie województwa podkarpackiego będą pełnione dyżury specjalistów, przedstawicieli różnych instytucji i służb dla wszystkich obywateli zgłaszających się po pomocy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej www.nowyhoryzont.eu. 
W ramach kampanii w dniu 28 lutego br. w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Rzeszowie odbędzie się konferencja naukowa „Prawa ofiar przestępstw”. Wezmą w niej udział przedstawiciele nauki prawa, prokuratorzy oraz przedstawiciele władz wojewódzkich.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od 1 marca br. będzie prowadził punkt poradnictwa specjalistycznego m.in. dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Punkt poradnictwa usytuowany będzie w budynku przy ul. Floriańskiej 8A w Jaśle, a poradnictwo świadczone będzie w następujących terminach:

Dzień tygodnia 

Godziny

Planowane wsparcie

Poniedziałek

16:00 – 18:00

Poradnictwo prawne

(dla osób doświadczających przemocy w rodzinie)

Wtorek

9:30 – 11:30

Poradnictwo psychologiczne

(dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych)

Środa

12:00 – 14:00

Poradnictwo prawne

(dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych)

16:00 – 18:00

Mediacje

(dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych)

Czwartek

9:00 – 11:00

Poradnictwo prawne

(dla klientów MOPS w Jaśle)

16:00 – 18:00

Poradnictwo psychologiczne

(dla osób doświadczających przemocy w rodzinie)


Wszystkie porady udzielane będą bezpłatnie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.