Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
23.01.2012

Konferencja w Urzędzie Miasta Jasła w dniu 16.01.2012 r.


W dniu 16.01.2012 r. odbyło się w Urzędzie Miasta Jasła uroczyste, dziesiąte spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkanie połączone było z prezentacją filmu krótkometrażowego oraz strony internetowej Zespołu dla przedstawicieli lokalnych mediów. Na konferencji obecni byli również Burmistrz Miasta Jasła Andrzej Czarnecki, Zastępca Burmistrza Miasta Jasła Leszek Znamirowski oraz Sekretarz Miasta Jasła Paweł Rzońca. W trakcie konferencji podsumowano działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w 2011 roku, a także przedstawiono najważniejsze zagrożenia związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Członkowie Zespołu otrzymali przygotowane wcześniej na zlecenie Zespołu plakaty informacyjne „Stop Przemocy” wraz z ulotkami, które będą rozprowadzać w instytucjach, gdzie są zatrudnieni. W trakcie konferencji prasowej przedstawicielom mediów lokalnych udzielono kompleksowych informacji na temat działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz skali zjawiska przemocy domowej na terenie miasta Jasła.