Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
Kontakt

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel. 801 12 00 02

Szpital Specjalistyczny w Jaśle,
ul. Lwowska 22,
tel. 13 44 62 041

Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole
„Arka Młodych”,
ul. Krasińskiego 4, 
tel. 13 44 63 381

Komenda Powiatowa Policji w Jaśle,
ul. Kościuszki 26,
Oficer Dyżurny tel. 13 44 38 310,
Pogotowie Policji 997,
Rewir Dzielnicowych w Jaśle 13 44 38 342

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaśle,
ul. Słowackiego 6,
tel. 13 44 645 46

Prokuratura Rejonowa w Jaśle,
ul. Armii Krajowej 3,
tel. 13 44 62 683

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle,
ul. Rynek 18,
tel. 13 44 83 440
Zespół do Realizacji Zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle,
ul. Rynek 18,
tel. 13 44 858 38

Sąd Rejonowy w Jaśle - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
ul. Armii Krajowej 3,
tel. 13 448 62 77

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle,
ul. Kochanowskiego 3,
tel. 13 44 64 328

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Jaśle,
ul. Floriańska 8a,
tel. 13 44 647 14

Urząd Miasta, Wydział Oświaty,
ul. Rynek 12,
tel. 13 44 86 334